PROJEKT

Viimeaikaiset kehitykset virtuaalitodellisuuteen (VR) liittyvien teknologioiden suhteen ovat jo alkaneet muovata tulevaisuuden teollisuutta ja liiketoimintaa. Jotta eurooppalaiset pk-yritykset pysyisivät tässä kiihtyvässä kilpailussa mukana, seuraavan sukupolven liiketalouden opiskelijoita tulee kouluttaa tunnistamaan VR-teknologian mukanaan tuomat kyvykkyydet. Onko eurooppalainen korkeakoulutus valmis ottamaan vastaan VR-teknologian potentiaalin?

 

VRinSight opastaa korkeakouluja VR-teknologian käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä seuraavien tavoitteiden kautta:

 

·  Tunnistamalla VR-teknologian käyttöönottoon liittyvät haasteet eurooppalaisissa pk- yrityksissä ja puutteet korkeakoulujen opetuksessa

 

·   Luomalla VR-teknologiaan perehdyttävän koulutusohjelman pk-yritysten ja liiketalouden opettajien tarpeisiin

 

·   Lisäämällä tietoisuutta VR-teknologiasta korkeakouluissa ja pk-yrityksissä Euroopan alueella ja kehittämällä menetelmiä VR-teknologiaan liittyvän opetuksen integroimiseksi opetussuunnitelmiin

 

VRinSight on teollisuuden ja koulutuksen eurooppalainen kumppanuus, jota rahoittaa Erasmus + ohjelma. Lokakuusta 2018 syyskuuhun 2020 ulottuvaan hankkeeseen kuuluvat kumppanit Saksasta, Itävallasta, Espanjasta, Suomesta, Belgiasta ja Kyproksesta, jotka tuottavat todellista arvoa korkeakoulutukselle ja Euroopan pk-yrityksille.